dziewczynka z nauczycielem muzyki

dziewczyna i jej nauczyciel

dziewczyna podczas nauki gry na instrumentach muzyczny z nauczycielem ze szkoły muzycznej Virtuoso, najprawdopodobniej w Rzeszowie.

Facebook

YouTube