W tym artykule chcemy Państwu przedstawić korzyści wynikające z nauki o sztuce muzycznej, które w przeciwieństwie do licznych korzyści jakie niosą za sobą taniec i nauki plastyczne można zapewnić dziecku jeszcze w okresie śródmacicznym, kilka tygodni przed przyjściem na świat. Edukacja muzyczna od wieków cieszy się niemalejącym zainteresowaniem społeczeństwa, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Jednak dla wielu osób jest ona czymś więcej niż tylko ciekawą rozrywką, ponieważ nauki teoretyczno-muzyczne są środkiem do znakomitego rozwoju psychofizycznego. Na samym początku szkoła muzyczna doskonale sprawdzi się w przekazywaniu tej wiedzy osobom w każdym wieku, jednocześnie odkrywając ich ukryte talenty i rozwijając w nich wrażliwość na kunsztowną kulturę wysoką. Dlatego zdecydowanie warto poświęcić chwilę na przeczytanie tego artykułu i dokładne zgłębienie korzyści wynikających ze kształcenia muzycznego. Dzięki tej wiedzy można zbudować sobie lub swojemu dziecku drogę do lepszego i przyjemniejszego życia.

Rola muzyki w rozwoju człowieka

Słuchanie muzyki potrafi przynosić liczne korzyści już od najmłodszych lat – od wyższych wyników w nauce, po lepszy stan zdrowia. Jednak aktywna nauka teoretyczno-muzyczna pozwala wynieść te korzyści na zupełnie inny poziom. Takie doświadczenia jak gra na instrumencie lub śpiew w chórze szkolnym znacznie zwiększają zakres możliwości logicznego myślenia i analizowania sytuacji, a także zwiększają wrażliwość na bodźce zewnętrzne.

Korzyści te są szczególnie widoczne u dzieci, które uczęszczają do szkół muzycznych. W końcu tego typu instytucja stawia naukę poprzez muzykę, jak i edukację teoretyczno-muzyczną na takim samym poziomie co przedmioty ogólnokształcące. Osoby, które uczęszczały do takiej szkoły mają znacznie szersze wartości i horyzonty artystyczne, a także lepiej radzą sobie w późniejszym obcowaniu z muzyką. Co więcej kształcenie muzyczne skutkuje zdobywaniem wynikających z edukacji muzycznej korzyści w znacznie większym stopniu, dzięki czemu uczniowie tego typu szkół doskonale radzą sobie z logicznym myśleniem i analizowaniem sytuacji.

Korzystne zmiany neuroanatomiczne wywoływane przez muzykę

Warto też wspomnieć skąd biorą się korzyści wynikające z nauki muzyki. Liczne badania naukowe potwierdzają, że aktywność ta przyczynia się do rozwoju ciała modzelowatego, organu odpowiadającego za przepływ informacji między półkulami mózgowymi. Jest to skutkiem dużej ilości bodźców odczuwanych podczas obcowania z muzyką, a także wymaganej podczas gry na instrumentach wielozadaniowości. Co więcej jednym z efektów intensywnego treningu muzycznego jest przeniesienie odbioru bodźców muzycznych z prawej półkuli muzycznej do lewej, dzięki czemu wystawianie się na bodźce muzyczne podczas nauki przynosi znacznie lepsze efekty.

Warto też wspomnieć o tym, że wymagana podczas gry na instrumentach podzielna uwaga i umiejętność wykonywania wielu czynności naraz są odpowiednim treningiem dla móżdżku – organu odpowiedzialnego za koordynację ruchową, płynność i precyzję ruchów, a także za równowagę. Zmianom ulegają też kora słuchowa i płat ciemieniowy, co skutkuje zwiększoną wrażliwością na dźwięki, a także umiejętnością doskonałego analizowania bodźców zewnętrznych.

Wiedza niezbędna dla rodzica

Warto, żeby rodzic uświadamiał dziecku i otaczającym go osobom jak istotna jest edukacja muzyczna już od najmłodszych lat jego życia. Dzięki temu młody muzyk będzie pozytywnie nastawiony do nauki gry w szkole muzycznej, a nawet będzie z niecierpliwością wyczekiwał rozpoczęcia edukacji. Z kolei uświadomienie innych o pozytywnych aspektach takiej decyzji nie tylko sprawi, że nikt nie będzie odciągał dziecka od myśli o kształceniu muzycznym, ale także zapewni mu wsparcie potrzebne na drodze do sukcesu.

Równie konieczne będzie zapewnianie dziecku odpowiedniego stopnia obcowania z muzyką w domu, a także wyrabianie w nim nawyków do regularnego ćwiczenia gry, samodzielnej pracy, czy też pielęgnacji instrumentów. Nawet jeżeli sam rodzic nie ma zbyt wielkich umiejętności muzycznych, nie znaczy to, że nie może on przygotowywać do ich nabycia swojego dziecka. Wszystko oczywiście wiąże się ze zdobyciem jak największej wiedzy na temat szkół muzycznych, jak i samej teorii muzyki.

Z kolei rodzice uzdolnieni muzycznie nigdy nie mogą być zbyt surowi, od razu wrzucając swoje dziecko na głęboką wodę. Należy pamiętać, że nie od razu Rzym zbudowano, a dziecko nie powinno być stawiane przed wysokimi oczekiwaniami i wymaganiami, które jedynie zniechęcą je do edukacji muzycznej. Rodzic musi być dla swojego dziecka wsparciem, pokazywać mu piękno muzyki, ale jednocześnie do niczego go nie zmuszać. Wszystkimi ważnymi aspektami zajmie się dobra szkoła muzyczna, więc nie ma sensu w obsesyjnym wpajaniu dziecku wszystkiego co związane z tym pięknym przedmiotem.

Faza romansowania z muzyką

Ważne jest aby pozwalać dziecku obcować z muzyką od najmłodszych lat. Pozwoli to nie tylko na zbudowanie w nim podświadomych pozytywnych skojarzeń z tym elementem kultury, ale także nada mu wszystkich umiejętności potrzebnych w muzycznej szkole podstawowej. Obycie z muzyką będzie w takim środowisku kluczowe i bez niego dziecko może sobie nie poradzić już z pierwszymi etapami edukacji.

Warto też wspomnieć, że jeśli muzykę do życia dziecka wprowadzi się odpowiednio wcześnie, to w wieku wczesnoszkolnym nie będzie ona już dla niego jedynie ciekawą rozrywką i formą zabawy, ale zainteresowaniem, które będzie chciało ono dogłębniej zrozumieć i rozwijać. Dzięki temu już w trakcie najwcześniejszego etapu edukacji muzycznej będzie przykładało się ono do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, a także cechowało się kreatywnością muzyczną i postawą twórczą. Połączenie tego nastawienia z profesjonalnym podejściem nauczycieli w takich szkołach sprawi, że młody muzyk będzie mógł zdobyć i rozwijać podstawowe kompetencje muzyczne na równi z umiejętnościami czytania i pisania.

Oczywiście żadna z wyżej wymienionych czynności nie przyniesie sukcesu, jeżeli rodzina dziecka nie będzie wykazywała się wspierającą i zachęcającą postawą. Opiekunowie malucha muszą dołożyć wszelkich starań aby muzyka była dla niego czymś przyjemnym i wywołującym podekscytowanie, a nie ciężkim obowiązkiem narzucanym przez szkołę. Dlatego poza uczeniem dziecka podstawowych nawyków związanych z kształceniem muzycznym warto wprowadzać do jego życia wiele zabaw muzycznych, a także aktywnych metod słuchania, wyrażania, czy też analizowania muzyki.

Wiele osób uważa, że wkładanie tyle wysiłku w zapewnianie przyszłości tak małemu dziecku niszczy jego dzieciństwo i relacje z rodziną, jednak jeżeli rodzice odpowiednio się za to zabiorą, to mogą je nawet uatrakcyjnić. Wykonywanie z dzieckiem wszystkich radosnych czynności związanych z muzyką, poświęcanie mu dużej ilości uwagi, a także stawanie się jego autorytetem dzięki ogromnych dla niego pokładach wiedzy i umiejętności muzycznych – wszystko to pozwoli zbudować zdrową i bliską relację rodziców z dzieckiem.

Faza perfekcjonizmu w okresie dojrzewania

Dojrzewanie jest dla każdego dziecka niezwykle trudne, ponieważ w okresie od 10 do 20 roku życia uczy się ono jak być dorosłym i dojrzałym człowiekiem – zarówno pod względem fizycznym, umysłowym, jak i emocjonalnym. Ma to także wpływ na kształcenie muzyczne, ponieważ właśnie w drugim dziesięcioleciu życia dziecko wykazuje się największą chłonnością wiedzy teoretyczno-muzycznej, jak i tendencją do szybkiego zdobywania nowych umiejętności i doskonalenia tych już nabytych.

Można przez to zauważyć u dziecka swego rodzaju perfekcjonizm muzyczny, ponieważ właśnie wtedy będzie ono starało się jak najlepiej poznać i zrozumieć muzykę, a także utwierdzić się w swoim zamiłowaniu. Muzyka w tym okresie będzie dla niego ważną częścią życia, pozwalającą na rozładowanie emocji (szczególnie nasilających się w okresie dojrzewania), nawiązywanie nowych przyjaźni, a nawet budowanie poczucia akceptacji i uznania w grupach społecznych.

W tym okresie należy zapewnić dziecku szczególne wsparcie. Nie chodzi tu jedynie o wspieranie emocjonalne i dopingowanie młodego muzyka. Dobry rodzic musi w tym czasie samemu próbować zrozumieć jego pasje, aktywnie uczestniczyć z dzieckiem w różnych aktywnościach muzycznych, a także regularnie monitorować jego postępy i cieszyć się z jego sukcesów.

Oczywiście ogromny wpływ będzie miało w tym okresie także wsparcie okazywane przez nauczycieli, którzy mają być dla dziecka swego rodzaju wzorem do naśladowania i ostoją mądrości. W szkołach muzycznych kadra pedagogiczna doskonale zdaje sobie z tego sprawę, dlatego na każdym kroku okazuje uczniom zrozumienie, wsparcie, a także pozwala im na efektywne rozwijanie ich zainteresowań. Co więcej, dzieci zdobywające podziw nauczycieli-instrumentalistów czują się znacznie bardziej kompetentne i gotowe do stawiania sobie wysokich celów edukacyjnych. Jest to dla nich znacznie większa motywacja niż, nie mniej ważna, zawsze stronnicza pochwała usłyszana od rodziców lub innych członków rodziny.

Faza integracji w wieku licealnym

Wszystkie wcześniej wspomniane fazy i zalecenia sprawią, że w wieku 16-17 lat dziecko zacznie kształcić w sobie osobowość artystyczną, a także samemu formować różne koncepcje interpretacyjne i muzyczne. W tym czasie prawie dorosły muzyk będzie wchodził w środowisko profesjonalistów i wykazywał chęć związania swojego życia ze światem muzyki. W tym okresie bardzo ważna będzie relacja ucznia z nauczycielem-instrumentalistą, bo to on będzie go wtedy najlepiej rozumiał, zawsze posłuży mu dobrą radą, a także wspomoże go w podróży po ścieżce do profesjonalizmu. Podczas fazy integracji rodzice i ich wsparcie też są bardzo ważni, jednak to właśnie nauczyciel jest tym, kto musi pomóc dziecku osiągnąć sukces.

Warto też wspomnieć, że uczniowie i uczennice w wieku 16-17 lat zaczynają być świadomi wszystkiego, co składa się na ich zamiłowanie muzyką. Wiedzą co dokładnie jest w niej interesujące i ekscytujące, jak ważny ma ona wpływ na ich codzienne życie i jak przydatna może okazać się w przyszłości, a także jak dużą rolę odgrywa wypracowywanie odpowiednich kompetencji i jak trudne niekiedy może się ono okazać.

Jednak najważniejszą cechą, którą trzeba wypracować u każdego młodego muzyka jest wiara w siebie i swoje umiejętności. Oczywiście nie można doprowadzić do tego, żeby dziecko cechowało się pychą, jednak jeżeli będzie ono zbyt niepewne i zacznie wątpić w swoje kompetencje, umiejętności to cały wysiłek włożony w jego kształcenie muzyczne może pójść na marne. Jeżeli jednak uda się wzbudzić w dziecku poczucie własnej wartości i przekonanie o swoim talencie, zacznie się w nim budować osobowość prawdziwego artysty, a wtedy nic go już nie zatrzyma na drodze do sukcesu.

Nauczyciele szkoły muzycznej na początek często polecają zacząć swoje przygody z muzyką od gry na gitarze (gitarę akustyczną, gitary elektrycznej). W nauce gry na gitarze ważna jest też samodzielna nauka. W internecie jest wiele przydatnych informacji dla początkującego gitarzysty, na youtube możesz znaleźć podstawowe akordy i tak zacząć przygodę z grania na instrumencie.

Kształcenie muzyczne dziecka w pigułce

Edukacja muzyczna niewątpliwie jest bardzo opłacalna i zdecydowanie warto ukierunkować na nią swoje dziecko. W końcu muzyka jest nie tylko dobrą zabawą i ciekawą pasją, ale także metodą na wprowadzenie w mózgu ważnych zmian, potrzebnych do osiągnięcia sukcesu życiowego. Uczniowie szkół muzycznych wykazują się ponadprzeciętną spostrzegawczością i wrażliwością, są bardziej wielozadaniowi, a logiczne myślenie i analiza sytuacji idą im znacznie prościej niż osobom uczęszczającym do innych szkół.

Jednak dziecko trzeba przygotowywać do edukacji muzycznej już od najmłodszych lat, stopniowo rozwijając w nim zainteresowanie muzyką i związanych z edukacją muzyczną nawyków. Sprawi to między innymi, że po rozpoczęciu prawdziwego kształcenia muzycznego będzie ono osiągać znacznie lepsze efekty i znajdzie się na dobrej drodze do zostania profesjonalnym muzykiem. W okresie dojrzewania może jednak u niego dojść do różnych przejściowych faz i problemów, dlatego konieczne jest okazywanie mu ogromnego wsparcia i poświęcanie wiele uwagi jemu i jego zamiłowaniom.

Wiele osób aby zacząć grać szuka odpowiedniej dla siebie szkoły muzycznej, w której nauczyciele udzielają lekcji np. gry na gitarze (gitara elektryczna). Samodzielna nauka gry na gitarze jest trudna, dlatego ważne są lekcje do stawiania pierwszych kroków w świecie muzyki. Początkujący gitarzysta na lekcji pozna podstawowe akordy. Potrzeba będzie wiele ćwiczeń grania na gitarze ( gitarze elektrycznej) i mieć sprawne palce aby zacząć płynnie grać.

Jeżeli odpowiednio postępowało się z dzieckiem, od najmłodszych lat rozwijając w nim miłość do muzyki, w wieku licealnym rozwinie się w nim osobowość artystyczna i świadomość tego jak ważną częścią jego życia stała się muzyka. W tym czasie będzie mu trzeba skupić się na relacji z nauczycielem w szkole muzycznej, tak aby mogło zbudować poczucie własnej wartości i talentu. Kiedy to osiągnie, będzie miało ogromne szanse na zostanie profesjonalistą.